AL FADHIL USTAZ MUHAMAD NAJIB SANURI

AL FADHIL USTAZ MUHAMAD NAJIB SANURI
AL FADHIL USTAZ MUHAMAD NAJIB SANURI

Rabu, 28 Mei 2014

"PEMIMPIN DAN ILMU"

بسم الله الرحمن الر حيم
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد أن محمد عبده ورسوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون} سورة: آل عمرانالآية: 102
 OLEH:AL FADHIL USTAZ MUHAMAD NAJIB SANURI
"PEMIMPIN DAN ILMU"
Marilah kita bertaqwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan
segala suruhan dan menjauhi segala laranganNya demi kesejahteraan
hidup kita di dunia dan di akhirat. Semoga dengan kesungguhan meningkatk
an ketaqwaan, kita akan terus diberi petunjuk, dipimpin dan dinaungi rahmat dan redha Allah SWT.
Hadis daripada Ibnu Amr R.A bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
“Ketahuilah bahawa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu
akan dipertanggungjawabkan atas ke
pimpinannya.”
(Hadis Muttafaq Alaih)
Islam menegaskan tentang peranan dan fungsi setiap manusia
sebagai pemimpin dan pengurus bagi segala urusan yang diamanahkan
kepadanya. Kepimpinan adalah amanah meletakkan seseorang
manusia
itu sebagai calon ujian yang akan ditentukan kedudukan dan
pencapaiannya di sisi Allah SWT .
Firman Allah SWT dalam surah Yunus, ayat 14:
“Kemudian Kami jadikan kamu (Wahai umat Muhammad) khalifahkhalifah
di bumi menggantikan mereka yang telah dib
inasakan itu, supaya
Kami melihat apa pula corak dan bentuk kelakuan yang kamu akan
lakukan”.
Demi memastikan pengurusan dan kepimpinan yang mendapat
penilaian yang terbaik di sisi Allah SWT, serta menyelamatkan kita d
ari
kecelakaan di akhirat, kita hendaklah melengkapkan diri dengan persiapan
sebagai pemimpin. Persiapan yang paling diperlukan adalah ilmu
pengetahuan, khususnya, ilmu yang berkait dengan peranan sebagai
seorang pemimpin. Kita tidak sekadar mempunyai kema
hiran teknikal dan
pengurusan yang berkaitan dengan bidang kita sahaja. Ini kerana,
kesudahannya kelak, kita bukan disoal oleh majikan, rakyat, ketua,
juruaudit. Bahkan kita akan disoal oleh Allah yang mencipta kita dan yang
meletakkan kita dengan tugas -tugas tertentu sebagai salah seorang
manusia yang hidup bermasyarakat.
Khalifah Umar bin al-Khattab telah mengingatkan kita tentang perlunya
ilmu sebelum menjadi pemimpin. Beliau menegaskan:
“Hendaklah kamu belajar menjadi faqih sebelum kamu dilantik
menjadi pemimpin”. (Riwayat Al-Bukhari)
Keperluan mempersiapkan diri dengan ilmu ini bukan sekadar untuk

menjayakan kepimpinan dan manfaat umat sahaja. Bahkan, kita lebih
kerap diingatkan tentang kehancuran dan kemusnahan yang berlaku
adalah natijah daripada keja
hilan manusia yang menjadi pemimpin.
Hadis daripada Abu Hurairah R.A bahawa Rasulullah s.a.w
bersabda;
“Apabila amanah dipersia
-
siakan, tunggulah saat kehancuran (hari
kiamat)!” Badwi itu bertanya lagi: “Bagaimanakah amanah itu
dipersiasiakan?”
Jawab bagin
da: “Apabila diserahkan urusan kepimpinan kepada
orang yang bukan ahlinya (tidak layak), maka tunggulah saat kehancuran
(hari kiamat)”.
(Riwayat al
-
Bukhari)
Dalam hadis yang lain pula, baginda mengingatkan kita tentang
bahaya terhadap ummah apabila mempuny
ai pemimpin yang jahil.
Daripada Abdullah ibnu ‘Amru ibnu Al
-
‘Ash R.A bahawa Rasulullah
s.a.w bersabda:
“Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya
dari (dada) hamba
-
hambanya. Tetapi Dia mencabut ilmu dengan
mencabut (nyawa) para ulamak. H
ingga bila sudah tidak ditinggalkan
sesiapa lagi yang alim (berilmu), manusia melantik orang
-
orang jahil
menjadi pemimpin. Bila mereka ditanya, mereka membuat keputusan
tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain pula”.
(Riwayat Al
-
Bukhari)
Untuk m
enjadi pemimpin dan pengurus sesuatu perkara, manusia
memerlukan ilmu. Seorang suami, perlu mengetahui ilmu tentang
tanggungjawab suami, yang akan dipersoalkan oleh Alllah. Seorang
pekerja perlu mengetahui kemahiran tentang kerjanya, juga hubungannya
denga
n agama. Kerana dia akan disoal oleh majikannya, juga oleh Allah
SWT. Seorang pengurus syarikat perlulah mengetahui selok belok
perniagaannya. Bukan lembaga pengarah sahaja yang akan menyoalnya,
bahkan Allah SWT juga akan menyoalnya kerana Allah SWT lah ya
ng
telah mengurniakannya kedudukan sebagai pengurus.
Apatah lagi bila perkara yang diuruskan itu berkait dengan urusan
orang ramai, urusan agama dan lain
-
lain, tentulah lebih besar lagi
keperluan ilmu dan kefahamannya. Lantaran itu hendaklah kita takut d
an
bimbang, dan berusaha supaya tidak tergolong di kalangan pemimpin
yang sesat dan menyesatkan seperti dinyatakan dalam hadis Rasulullah
s.a.w tadi.

Sejarah telah mencatatkan bahawa generasi awal Islam telah
memilih p
emimpin mereka di kalangan orang yang berilmu dan memahami
tanggungjawab agamanya. Lihatlah kepada para
khulafa’ al
-
rasyidin
yang
mengganti Rasulullah s.a.w memimpin umat. Mereka adalah orang
-
orang
yang paling alim di kalangan para sahabat. Demikian juga k
halifah Umar
bin Abdul Aziz yang terkenal dengan keadilannya itu, beliau juga seorang
alim yang sangat memahami urusan dan hukum hakam Islam.
Dalam sejarah kita di negeri Selangor, sultan juga bukan sekadar
mendampingi ulama’ dan cinta kepada ilmu agama.
Mereka juga
berkecimpung dengan ilmu agama, malah baginda juga terlibat secara
langsung menjadi khatib dan imam. Contohnya Sultan Alauddin Sulaiman
Shah, sultan Selangor yang ke 6 telah menulis 2 buah kitab
“Pohon
Agama”
yang dijadikan buku teks di sekola
h
-
sekolah agama ketika itu.
Ini menggambarkan kecintaan baginda kepada ilmu dan tahap
keilmuan baginda dalam Islam. Sejarah juga merakamkan bahawa
baginda sering menyampaikan khutbah Jumaat, khutbah hari raya di atas
mimbar Masjid Alaeddin Kuala Langat.
Setiap umat Islam wajar mempersiapkan dirinya dengan ilmu
agama, ilmu kepimpinan Islam serta ilmu
-
ilmu yang berkaitan bidang dan
kerjaya yang dilakukan. Jika seorang sultan yang memimpin negeri masih
berkesempatan untuk
mendalami ilmu agamanya, mengapa kita tidak
mencari peluang untuk melengkapkan diri kita pada zaman ini, zaman
yang menyediakan segala kemudahan dan teknologi canggih untuk
mendapatkan ilmu pengetahuan daripada bahan
-
bahan bacaan, kuliah
pengajian, mahupun
capaian media baru seperti internet dan sebagainya.
Kesimpulannya, marilah kita sama
-
sama menghayati dan mengambil
iktibar daripada khutbah pada hari ini.
Pertama : Bahawa pemimpin adalah amanah yang dipertanggungjawabkan
di hadapan Allah.
Kedua : Bahaw
a seorang pemimpin bukan sahaja mahir dalam
kepimpinannya tetapi perlulah berusaha untuk
mendalami ilmu agamanya.
Ketiga : Sesungguhnya setiap muslim bertanggungjawab menjana
kepimpinan yang amanah terhadap generasi
yang akan datang.
Firman Allah SWT dal
am surah Al
-
Ahzab, ayat 72 :

“Sesungguhnya Kami telah mulakan tanggungjawab amanah (Kami)
kepada langit dan bumi serta gunung
-
ganang (untuk memikulnya), maka
mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat
menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka p
ersediaan untuk
memikulnya); dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada
padanya) sanngup memikulnya. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat
kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula
membuat perkara
-
perkara yang tidak patut dik
erjakan”.
(Al
-
Ahzab : 72)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan