AL FADHIL USTAZ MUHAMAD NAJIB SANURI

AL FADHIL USTAZ MUHAMAD NAJIB SANURI
AL FADHIL USTAZ MUHAMAD NAJIB SANURI

Jumaat, 3 April 2015

CUKAI PADA KACA MATA ULAMA' ISLAM

بسم الله الرحمن الر حيم

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد أن محمد عبده ورسوله
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون} سورة: آل عمرانالآية: 102

OLEH:AL FADHIL USTAZ MUHAMAD NAJIB SANURI

CUKAI PADA KACA MATA ULAMA' ISLAM

PENGERTIAN CUKAI

Cukai ialah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh mereka yang berkemampuan bertujuan melaksanakan kemaslahatan syarak dengan penetapan dari pihak pemerintah.

Syarat-syarat sah ditetapkan pembayaran cukai

Para ulamak islam telah menetapkan syarat –syarat yang membolehkan arahan pembayaran cukai oleh pihak seperti berikut:

1- pemerintahan telah melaksanakan segala kewajipan kewangan sebagaimana yang ditetapkan oleh islam seperti arahan mengeluarkan zakat, pelaksanaan sistem kharaj dan sebagainya.

2- Pemerintah yang menetapkan pembayaran cukai itu adalah pemerintah yang berakhlak dengan akhlak di dalam perkara yang bersangkutan dengan pelaksanaan sistem kewangan islam.

3- Baitul mal tidak dapat menampung perbelanjaan negara setelah digunakan segala sumber yang ada.

4- Penetapan pembayaran cukai itu adalah bertujuan kemaslahatan yang diakui oleh syarak.

5- Penetapan cukai itu hanya dikenakan ke atas mereka yang berkemampuan sahaja.

Dari syarat-syarat di atas dapatlah dibuat kesimpulan bahawa sistem cukai itu boleh dikenakan dengan wujudnya perkara berikut:

1- keperluan hakiki kepada sumber kewangan
2- pembahagian bebanan cukai adal berlaku secara adil.
3- Hasil cukai dibelanja untuk kemaslahatan umum
4- Mendapat persetujuan ahli syura ( ahli al hall wal aqd )

PENDAPAT PARA ULAMAK MENGENAI CUKAI

1. Pendapat Ibnu hazm

Ibnu hazm ketika membahaskan tentang permasalahan cukai tidak menggunakan perkataan cukai tetapi menggunakan kalimah yang sama erti dengan cukai. Dimana beliau menggunakan perkataan paksaan pemerintah dalam bentuk kewangan ke atas rakyat apabila berlaku sebab tertentu.
Ibnu Hazm telah membawa dalil naqli dan dan juga perkataan sahabat.

Dalil naqli

Al-Quran : Firman Allah s.w.t : al an’aam 141

Menurut Ibnu Hazm ayat di atas bukanlah memperkatakan tentang zakat. Beliau berhujah bahawa ayat di atas adalah makiyyah sedangkan kefardhuan zakat di madinah. Oleh itu ayat di atas memperkatakan hak harta benda selain dari zakat di antaranya ialah cukai.

Firman Allah SWT : yang bermaksud :

“ Dan berilah hak kepada sanak saudara , orang-orang miskin dan ibnu sabil.
Ayat di atas mewajibkan berbuat baik kepada kepada golongan yang kesempitan hidup. Dimana menunaikan hak tersebut dianggap satu amal kebajikan dan tidak melakukannya dianggap satu kerja jahat. Maka cukai yang dikenakan adalah salah satu bentuk kerja kebajikan.

Hadis :

Sabda Rasulullah barangsiapa yang mempunyai makanan yang mencukupi dua orang maka hendaklah dicari orang ketiga , barangsiapa yang mempunyai makanan yang mencukupi tiga orang maka hendaklah ia mencari orang keempat…..

Hadis di atas menunjukkan arahan supaya orang kaya membantu orang yang kurang upaya. Ini adalah bertepatan dengan tujuan pembayaran cukai.

Berkata Umar “ jikalau aku boleh kembali ke zaman awal pemerintahanku nescaya aku akan mengambil harta orang kaya yang lebih dari keperluannya dan aku akan bahagikan kepada orang yang misikin. ”

Berkata Ali “ Sesungguhnya Allah SWT menfardukan ke atas orang kaya menghulurkan bantuan kepada orang yang miskin dengan yang mencukupkan kehidupan mereka. ”

2.Pendapat Imam Haramain :

Penetapan pembayaran cukai mengikut Imam Al Haramain adalah berdasarkan oleh ijma’ ulama’ yang menyebut bahawa menjadi kewajipan pemerintah dan mempertahankan daulah. Maka apabila baitul mal tidak menampung perbelanjaan ketenteraan, maka pemerintah boleh mengenakan sistem pembayaran cukai ke atas mereka yang berkemampuan.

Dari kenyataan di atas bolehlah dibuat kesimpulan bahawa Imam Al haramain setiap perbelanjaan untuk kemaslahatan umum yang diiktiraf oleh syara’ wajib ditampung oleh golongan yang berkemampuan setelah baitul mal tidak dapat menampung perbelanjaan tersebut.

3.Pendapat Imam Al Ghazali :

Menurut Imam al Ghazali di dalam kitabnya Al mustasfa ,tidak harus dikenakan cukai ke atas rakyat jika sekiranya harta benda yang berada di tangan tentera islam adalah mencukupi. Namun begitu jika sekiranya unit ketenteraan Islam tidak memiliki wang yang cukup dan baitul mal tidak mampu menanggung perbelanjaan ketenteraan , maka harus kepada pemerintah mengenakan cukai kepada golongan yang berada sekadar jumlah yang dapat menampung perbelanjaan ketenteran. Pemerintah Islam harus memberi tanah kerajaan kepada tentera sebagai ganti cukai.

Dalil harusnya dikenakan cukai kepada golongan yang berada ialah kaedah fiqh yang berbunyi apabila terdapat dua perkara yang memudharatkan yang tidak dielakkan maka wajib melakukan yang paling kurang mudhorat antara keduanya. Maka penetapan cukai ke atas golongan yang berada adalah mudhorat yang lebih ringan jika dibandingkan dengan tentera yang meninggalkan tugas ketenteraan kerana mencari sara hidup.

4. Pendapat Ibnu Taimiyah :

Di dalam membincangkan tentang keharusan sistem pembayaran cukai, Ibnu Taimiyyah berdalilkan dengan qias aulawi dimana beliau berkata:
Jika sekiranya Allah mewajibkan ke atas para sahabat yang berjihad dengan harta dan jiwa raga mengeluarkan usyur dari hasil tanaman mereka ,maka sepatutnya lebih diwajibkan ke atas golongan yang berkemampuan yang tidak keluar berjihad mengeluarkan kewangan untuk menampung perbelanjaan jihad ( maslahah umum ) .

KE MANA CUKAI ITU DIBELANJAKAN

Para ulamak telah bersepakat bahawa hasil cukai yang dipungut wajiblah dbelanjakan untuk kepentingan umum.kepentingan umum yang dimaksudkan itu ialah :

1-jihad
2-jaminan kemasyarakatan
3-maslahat umum

1) Jihad
semua ulamak yang membincangkan keharusan penetapan sistem cukai oleh pihak pemerintah membuat kenyatan bahawa hasil pungutan cukai wajib dibelanjakan untuk tujuan jihad fi sabillillah. Pada zaman sekarang ,bolehlah dikatakan bahawa menghantar anak qaryah belajar diluar negara , menyediakan perpustakaan yang mengamdungi kitab-kitab yang mempertahankan dan menerangkan islam, pembinaan pusat-tarbiyah,masjid,sekolah dan lain-lai perkara yang melibatkan mempertahan dam mengembangkan islam adalah dianggap jihad.

2) Jaminan kemasyarakatan
Makna jaminan kemasyarakatan ialah golongan yang kesempitan hidup hendaklah dibantu oleh golongan yang berkemampuan.betapanya pentingnya perkara ini sehingga ayat-ayat makiyah memberi penekanan secara khusus tentang jaminan kemasyarakatn, sebagaimana dineri penekanan kepada masalah aqidah.pada zaman sekarang bolehlah dikatakan bahawa penyediaan tapak kediaman bagi golongan yang kurang upaya, bantuan pakaian , alat-alat bantu sekolah dan seumpamanmya adalah termasuk jaminan kemasyarakatan di dalam islam yang perlu diberi perhatian.

3) Maslahat umum
Maslahat umum ialah perkara yang melibatkan masyarakat umum. Pembinaan jambatan, jalanraya, pos-pos keselamatan dan seumpamanya adalah contoh kemaslahatam umum.

Dari perbincangan di atas jelaslah bahawa haram sama sekali meggunakan hasil pungutan cukai itu bertujuan kemaslahatan peribadi.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan