AL FADHIL USTAZ MUHAMAD NAJIB SANURI

AL FADHIL USTAZ MUHAMAD NAJIB SANURI
AL FADHIL USTAZ MUHAMAD NAJIB SANURI

Rabu, 23 Oktober 2013

Mana Pilihan Anda ? Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar,


بسم الله الرحمن الر حيم

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد أن محمد عبده ورسوله
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون} سورة: آل عمرانالآية: 102

OLEH:AL FADHIL USTAZ MUHAMAD NAJIB SANURI

Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar,Mana Pilihan Anda ?Syaikhu’l Islām Ibn Taimiyyah berkata, “Banyak dari orang-orang
muslimin (muta’akhkhirūn) berbeza pendapat mengenai orang kaya yang
bersyukur dan orang miskin yang sabar, manakah diantara duanya yang
lebih utama. Sebahagian ulama dan ahli ibadah memilih kelompok pertama
dan sebahagian yang lain memilih kelompok yang kedua. Dan dibuktikan
pula dengan adanya dua riwayat dari Imam Ahmad dalam hal ini.
walaubagaimanapun para Sahabat dan Tabi`īn, tidak pernah membangkitkan
hal ini, yakni mengenai pengutamaan salah satu dari dua kelompok
tersebut atas kelompok lainnya.” (Majmū` al-Fatāwā, vol. XI, hal.
119.)
Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah berkata, “ramai orang yang apabila
berbicara tentang pengutamaan (sesuatu atas yang lain) maka ia tidak
memperincikan (tafshīl) sisi-sisi pengutamaan (dari objek-objek yang
hendak dibicarakan) dan tidak mempertimbangkan antara sisi-sisi
tersebut, sehingga menghasilkan sesuatu natijah yang kurang tepat.
Jika hal ini ditambah dengan sejenis fantasi/gambaran dan hawa nafsu
terhadap individu yang diutamakan, maka sesuatu yang bersangkut-paut
dengan hal yang ingin dibicarakan akan terganggu dan melencong jauh
dari hakikat yang sebenarnya. Syaikhu’l Islam Ibn Taimiyyah pernah
ditanya tentang pelbagai masaalah yang melibatkan tentang
“pengutamaan” (sesuatu atas yang lain) maka beliau menjawab dengan
sangat terperinci dan memuaskan.” (Badā’i` al-Fawā’id, vol. III, hal.
683.)
Dua riwayat dari Imam Ahmad yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
Pertama: Orang miskin yang bersabar lebih utama. Riwayat ini dipilih
oleh Abū Ishāq Ibn Syāqilā dan al-Qādhī Abū Ya`lā. Pendapat ini juga
dipilih oleh majoriti Shūfiyyah dan banyak ahli fiqh. Termasuk dalam
kelompok ini adalah al-Junaid. Di antara alasan yang digunakan adalah,
bahawa cubaan dan kemaslahatan kemiskinan lebih berat untuk dirasakan
dibandingkan cubaan kekayaan. Imam al-Ghazāli berpendapat bahawa
secara umum kefakiran/kemiskinan lebih baik dibandingkan kekayaan
[al-Ihyā’, vol. III, hal. 264]. beliau juga berkata, “Berapa banyak
orang fakir/miskin yang bersabar lebih baik jika dibandingkan dengan
orang kaya yang bersyukur. Dan (begitu pula sebaliknya), berapa banyak
orang kaya yang bersyukur lebih baik jika dibandingkan dengan orang
fakir/miskin yang sabar. yakni orang kaya yang melakukan(menjadikan)
dirinya seperti orang fakir/miskin. Ia tidak memegang harta untuk
dirinya kecuali sedikit keperluan yang darurat, dan selebihnya ia
berikan untuk hal-hal kebaikan.” [Lihat al-Ihyā’, vol. IV, hal. 140.]
Dari Abū Hurairah, Nabi bersabda:
يَدْخُل فُقَرَاءُ الْمسْلمِينَ الْجنّةَ قَبْلَ أغْنِيَائِهِم بِنِصْفِ
يَوْمٍ، وَهُوَ خَمْسُمِائَة عَامٍ
“Orang-orang fakir kaum muslimin mendahului orang-orang kaya mereka
dalam hal masuk syurga selama setengah hari (di akhirat), yaitu lima
ratus tahun.” [Lihat Shahīh al-Jāmi` no. 8076.]
Hadits di atas termasuk dalil yang digunakan oleh mereka yang
mengatakan bahawa orang fakir yang sabar lebih utama dibandingkan
orang kaya yang bersyukur. Namun, Imam Ibnu’l Qayyim berkata, “Di sini
ada perkara yang harus diperhatikan, bahawa mendahului masuk syurga
tidak melazimkan orang miskin lebih tinggi posisinya/tempatnya
dibandingkan orang kaya yang ter-belakang( lewat) masuk syurga.
Bahkan, boleh jadi orang yang terbelakang masuk syurga lebih tinggi
tempatnya dibandingkan dengan yang mendahului. Dalilnya, ada dari umat
ini sekelompok orang yang masuk syurga tanpa hisab, yaitu sejumlah 70
ribu orang, sedangkan boleh jadi sebahagian orang yang dihisab lebih
afdhal dari kebanyakan mereka. Jika orang kaya dihisab, lalu didapati
bahawa ia adalah orang yang bersyukur kepada Allah atas kekayaannya
dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam kebajikan,
kebaikan, sedekah dan hal-hal yang positif, maka ia lebih tinggi
darjatnya dibandingkan orang fakir yang mendahului masuk surga namun
tidak memiliki amalan-amalan tersebut.” [Hādī’l Arwāh, hal. 80]
Kedua: Orang kaya yang bersyukur lebih utama.
Pendapat ini dipilih oleh sejumlah ulama. Di antara tokoh yang memilih
pendapat ini adalah Ibn Qutaibah, Abū’l `Abbās Ibn `Athā’, Abū ‘Ali
ad-Daqqāq (guru Abū’l Qāsim al-Qusyairi) dan banyak ulama madzhab
Syāfi’i. Mungkin ada sebahagian orang yang mendakwa bahawa ini adalah
ijmā` dan itu merupakan kesalahan fatal. Di antara alasan yang
digunakan kelompok ini adalah, bahawa kekayaan merupakan sifat Allah
sedangkan kefakiran merupakan sifat makhluk, sementara sifat Allah
tentu lebih baik dibandingkan sifat makhluk. Mutharrif Ibn ‘Abdi’Llāh
berkata, “Sungguh, aku diberi afiat/kesihatan sehingga aku bersyukur
dan lebih aku menyukainya berbandingkan aku diberi ujian sehingga aku
bersabar.”
Dari Abū Dzarr, beliau menyebut bahawa sebahagian Sahabat mengadu kepada Nabi,
يَا رَسُولَ اللّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ. يُصَلُّونَ
كَمَا نُصَلِّي. وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ. وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ
أَمْوَالِهِمْ …
“Ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa pahala-pahala. Mereka
solat sebagaimana kami solat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa.
Namun mereka memiliki kelebihan harta yang mereka bersedekah
dengannya, sementara kami tidak memiliki harta untuk disedekahkan….”
[Riwayat Muslim dan lain-lain]
Imam an-Nawawi berkata, “Dalam hadits ini terdapat dalil bagi mereka
yang mengutamakan orang kaya yang bersyukur atas orang miskin yang
sabar. Dan dalam masalah ini terdapat perbezaan pendapat yang masyhur
dalam kalangan Salaf dan Khalaf dari berbagai kelompok.” [Lihat
‘Aunu’l Ma’būd, vol. IV, hal. 260]
Dalam masaalah ini ada pendapat ketiga, iaitu: tidak dimutlakkan pada
mana-mana yang lebih utama dari kedua kelompok tersebut, dan yang
lebih utama adalah yang paling bertaqwa dari keduanya. Jika dalam hal
ketaqwaan sama maka darjat dan keutamaan keduanya adalah sama.
Pendapat ini dipilih oleh Ibn Taimiyyah, Ibnu’l Qayyim, al-Munāwi, Abū
Hafsh as-Suhrawardi dan lain-lain.
[Lihat: Majmū` al-Fatāwā, vol. XI, hal. 119-123, Fathu’l Bārī, vol.
XI, hal. 275-276, Badā’i` al-Fawā’id, vol. III, hal. 683, dan Faidhu’l
Qadīr, vol. II, hal. 288.]
Ibnu’l Qayyim berkata, “Menurut ahli tahqīq dan ma`rifah, masaalah
“pengutamaan” tidaklah berkait dengan hal kefakiran (kemiskinan) dan
kekayaan (itu sendiri). Namun berkait dengan amal, kondisi dan
realiti. Yang dipermasalahkan pun pada dasarnya adalah kurang tepat.
Sebab pengutamaan di sisi Allah berkait dengan taqwa dan hakikat iman,
bukan dengan kefakiran atau kekayaan.” [Madāriju’s-Sālikīn, vol. II,
hal. 442]
Allah berfirman:
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
“Dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara
kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu.”
(QS. Al-Hujurāt [49]: 13)
إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا
“Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.”
(QS. An-Nisā’ [4]: 135)
`Umar Ibn al-Khaththāb berkata,
الْغِنَى وَالْفَقْرُ مَطِيَّتَانِ لاَ أُبَالِي أَيَّتهُمَا رَكِبْتُ
“Kekayaan dan kefaqiran adalah dua tunggangan, aku tidak peduli yang
mana dari keduanya yang aku tunggangi.” [Majmū` al-Fatāwā, vol. XI,
hal. 123.]
Diriwayatkan dalam hadits qudsi:
إِنَّ مِنْ عِبَادِيْ مَنْ لاَ يَصْلُحُ إِيْمَانُهُ إِلاَّ بِالْغِنَى
وَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لَكَفَرَ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِيْ مَنْ لاَ يَصْلُحُ
إِيْمَانُهُ إِلاَّ بِالْفَقْرِ وَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَكَفَرَ وَإِنَّ
مِنْ عِبَادِيْ مَنْ لاَ يَصْلُح إِيْمَانُه إِلاّ بِالسَّقمِ وَلوْ
أَصْحَحْته لَكَفَر وَإِنّ مِنْ عِبَاديْ مَنْ لا يصْلحُ إيمَانُه إِلاَّ
بِالصِّحَّة وَلَوْ أَسْقَمْتُه لَكَفَرَ
“Sesungguhnya ada dari para hamba-Ku yang tidak memperbaiki imannya
kecuali kekayaan. Sekiranya aku menjadikannya fakir nescaya ia kafir.
Ada dari para hamba-Ku yang tidak memperbaiki imannya kecuali
kefakiran. Sekiranya aku menjadikannya kaya nescaya ia kafir. Ada dari
para hamba-Ku yang tidak memperbaiki imannya kecuali sakit. Sekiranya
aku menjadikannya sihat nescaya ia kafir. Ada dari para hamba-Ku yang
tidak memperbaiki imannya kecuali sihat. Sekiranya aku menjadikannya
sakit nescaya ia kafir. [Hadits ini dinyatakan tidak valid oleh Syaikh
al-Albāni dalam adh-Dha`īfah no. 1774, Allahu ta'ala 'aklam]
Ibn Taimiyyah berkata, “Terdapat orang-orang kaya dalam kalangan para
Nabi dan orang-orang terdahulu yang (jelas) lebih baik jika
dibandingkan dengan majoriti orang miskin. (Begitu juga sebaliknya,)
dalam kalangan mereka terdapat orang-orang miskin yang (jelas) lebih
baik jika dibandingkan dengan majoriti orang kaya. Dan orang-orang
yang sempurna menunaikan dua posisi, (yakni) mereka melaksanakan
syukur dan sabar secara sempurna, seperti mana para Nabi dan juga Abū
Bakr dan `Umar.” [Majmū` al-Fatāwā, vol. XI, hal. 120.]
Imam Ibnu’l Qayyim berkata, “Masing-masing dari orang fakir dan kaya
harus menunaikan sabar dan syukur. kerana, iman itu terbahagi dua,
separuh dalam sabar dan separuh lagi dalam syukur. boleh jadi bahagian
kesabaran orang kaya itu lebih banyak, kerana ia bersabar padahal ia
mampu (untuk melakukan hal yang terlarang), sehingga kesabarannya
lebih sempurna dibandingkan orang yang kesabarannya yang disebabkan
ketidakmampuan (yakni orang fakir) yang terhad. Dan (demikian pula
sebaliknya), boleh jadi kesyukuran orang fakir itu lebih sempurna.”
[Madāriju’s Sālikīn, vol. II, 442-443.]
Imam al-Munāwi berkata, “Berapa banyak orang kaya yang kekayaannya
tersebut tidak menyibukkan dan melalaikannya dari Allah, sementara
berapa banyak orang fakir yang kefakirannya menyibukkan dan
melalaikannya dari Allah.” [Faidhu’l Qadīr, vol. II, hal. 288]
Di samping ukuran ketaqwaan yang bersifat individualistik, penting
juga untuk diingat bahawa sebaik-baik manusia adalah yang paling
bermanfaat bagi sesamanya.
Dari Jābir, Nabi ` bersabda,
خَيْرُ النّاسِ أَنْفَعُهمْ للنَّاسِ
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”
[Lihat as-Shahīhah no. 426.]
kini, di mana kemiskinan melanda , disitulah banyaknya kaum muslimin
di samping invansi musuh dalam pelbagai aspek kehidupan. sehinggakan
Ada di antara orang-orang muslim ini yang sanggup melakukan kejahatan,
bahkan tidak segan menggadaikan iman disebabkan kemiskinan. Kerana
itu, kemunculan orang-orang kaya dan para dermawan muslim yang
memberikan hartanya untuk membela dan menegakkan Islam serta membantu
sesama muslim menjadi suatu yang lumrah pada masa ini.
Pada zaman penuh gemerlap seperti sekarang ini menyebabkan manusia terlena. Perbedaan keadaan ekonomi antara si kaya dan simiskin membuat jurang pemisah antara keduanya semakin jauh. Hanya sedikit manusia yang ingat kepada Allah SWT. Perbedaan miskin dan kaya ini sudah terjadi semenjak para Nabi di utus oleh Allah SWT. Kecemburuan keduanya pun sudah pernah terjadi sejak masa Rasul SAW.

Ketika Rasulullah s.a.w. sedang duduk-duduk bersama orang mukmin yang dianggap rendah dan miskin oleh kaum Quraisy, datanglah beberapa pemuka Quraisy (orang-orang kaya) hendak bicara dengan Rasulullah, tetapi mereka enggan duduk bersama mukmin itu, dan mereka mengusulkan supaya orang-orang mukmin itu diusir saja, lalu turunlah ayat yang artinya:

“dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaanNya. kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan merekapun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, (sehingga kamu Termasuk orang-orang yang zalim). (Q.S Al-An’am 6: 52)

Demikian juga ketika orang miskin meminta sesutau yang tidak sesuai dengan kemampuan orang-orang miskin maka, Rasulullah SAW juga menolaknya. (Fatawa Ibnu Taimiyah 2: 457). Ibnu Taimiyah juga menukil sebuah riwayat yang menyatakan bahwa ada tiga golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, mereka adalah fakir yang sombong, orang tua yang berzina dan pemimpin yang dzalim.

Jika kita pahami hadits di atas, bahwa diantara golongan yang akan masuk surga adalah fakir yang bersabar dan juga orang-kaya yang bersyukur. Perbedaan keduanya menimbulkan suatu pertanyaan bagi sebagian orang, siapa yang lebih utama derajatnya, apakah orang miskin yang bersabar, ridha lagi ahli ibadah atau orang kaya yang bersyukur, dermawan lagi beribadah.

Dalam hal ini Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan keutamaan dan kelebihan masing-masing. Namun demikian Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa orang kaya lebih utama dari pada orang miskin. Karena masing-masing keduanya, baik si kaya maupun si miskin sama-sama memiliki julukan fakir di hadapan Allah SWT. sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

“Hai manusia, kamulah yang berkehendak (Faqiir) kepada Allah; dan Allah Dialah yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Fathir 35: 15).

Berdasarkan ayat di atas bahwa semua manusia baik yang kaya maupun yang miskin adalah faqir di hadapan Allah SWT.

Namun demikian berdasarkan hadits shahih dinyatakan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً .قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ (رواه مسلم : 936)

Artinya: “Sekelompok fakir dari kaum muhajirin mendatangi Nabi SAW, lalu mengadu: beruntunglah para orang kaya, mereka memilik derajat, kehormatan dan kedudukan. Rasul SAW berkata: apa yang kalian maksud. Mereka menjawab: Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka sedekah sedangkan kami tidak bisa bersedekah serta mereka bisa memerdekakan budak sedangkan kami tidak bisa. Rasul SAW bersabda: maukah aku ajarkan sebuah amalan yang bisa mengungguli orang-orang sebelum dan sedudah kalian dan tidak ada yang bisa menandingi derajat kalian kecuali mereka yang berbuat seperti yang kalian amalkan. Mereka menjawab; baiklah, ya Rasulullah. Rasul bersabda: bacalah tasbih, takbir dan tahmid setiap selesai shalat masing-masing sebanyak 33 kali. Abu Shalih berkata: Kemudian orang-orang miskin itu kembali menemui Rasul SAW dan mengadu: ‘Orang-orang kaya telah mendengar hal itu dan mereka juga melakukan hal yang sama sebagaimana yang kami perbuat. Rasul SAW bersabda: Itulah kelebihan yang deberikan Allah SWT kepada siapa yang dikehendaki.” (H.R Muslim: 936)

Hadits di atas menyatakan bahwa orang-orang kaya memang suatu kelebihan yang dikehendaki Allah SWT atas hamba-hamba-Nya yang dipilih. Imam Ramli menyatakan bahwa kelebihan orang kaya dibanding dengan orang miskin terletak pada kelebihan hartanya. Orang-orang kaya bisa bersedekah, berkurban, berhaji, berzakat dan ibadah-ibadah lain yang harus dengan harta, tidak demikian halnya dengan orang-orang miskin.

Namun demikian Rasulullah SAW memberi kabar gembira hanya kepada orang-orang miskin, sedangkan orang-orang kaya tidak mendapat kabar gembira seperti yang diberitakan Rasul SAW. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ خَمْسُ مِائَةِ عَامٍ (رواه الترم ذي وقال وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ: 2277)

Artinya; “Orang-orang miskin akan masuk surga mendahului orang-orang kaya selama setengah hari atau sepadan dengan 500 tahun. (H.R. Turmidzi : 2277)

Ternyata orang-orang miskin memiliki keutamaan yang tidak dimiliki orang-orang kaya, yaitu akan memasuki surga terlebih dahulu dengan jarak 500 tahun dibanding dengan orang-orang kaya.

Dalam riwayat yan lain, Ibnu Taimiyah juga menukilkan, bahwasanya kelompok yang pertama kali minum telaga Rasul yang panjangnya sepanjang perjalan satu bulan dan lebarnya juga selebar perjalan satu bulan, adalah kaum miskin. Hal ini bisa dipahami bahwa orang-orang kaya tersebut masih sibuk menghadapi hisab. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap perbuatan, umur, harta, anggota tubuh dan semua yang pernah dikerjakan dan dimiliki manusia pasti akan dihisab oleh Allah SWT. Oleh karena itu bagi orang yang punya harta yang banyak pasti akan menghadapi hisab lebih lama dibanding dengan orang yang tidak punya harta. Orang-orang miskin yang tidak banyak menghadapi hisab maka tentu akan lebih cepat memasuki surga dan akan lebih dahulu minum telaga Rasulu SAW.

Dalam keterangannya, Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa walupun orang-orang miskin telah memasuki surga terlebih dahulu dari orang-orang kaya, namun kemungkinan kedudukan, derajat dan kenikmatan yang diberikan kepada mereka jauh lebih tinggi dan lebih baik. Hal itu dimungkinkan karena kelebihan orang kaya dalam bersedekah dan beramal lain yang memerlukan harta. Sedangkan orang miskin tidak bisa mengerjakannya karena memang tidak diwajibkan atas mereka untuk mengerjakannya, seperti qurban, haji, zakat, aqiqah, memerdekakan budak dan lain-lain.

Jika membaca sejarah maka kita menemukan orang-orang yang sangat mulia dari semua golongan, baik dari kaum miskin ataupun kaum kaya. Sehingga masing-masing golongan berpendapat bahwa yang paling utama adalah yang sesuai dengan keadaannya. Orang-orang sufi menganggap bahwa orang-orang miskin yang sabar, ridha lagi ahli ibadah lebih utama dari orang kaya. Adapun sebagian ulama berpendapat bahwa orang-orang kaya yang lebih utama. Karena selain beribadah seperti ibadahnya orang miskin maka orang kaya meiliki amal yang berbeda dengan mereka.

Pada dasarnya manusia itu ada tiga macam, yang pertama adalah golongan orang-orang miskin. Diantara mereka ada yang mencapai derajat sangat mulia baik dihadapan Allah maupun dihadapan manusia. Diantaranya adalah Isa bin Maryam as, Yahya bin Zakariya as, Ali bin Abi Thalib ra, Abu Dzaar al-Ghiffaari ra, Mush’ab bin Umair ra, Salman al-farisi ra dan lain-lain. Mereka ini adalah orang-orang yang dikenhendaki miskin oleh Alah namun diangkat derajatnya disisiNya melebihi yang lain. Golongan kedua adalah orang-orang kaya. Diantara mereka juga ada yang diangkat Allah SWT menjadi orang-orang mulia baik dihadapan-Nya maupun dihadapan manusia. Diantaranya adalah Nabi Ibrahim as, Nabi Ayub as, Nabi Daud as, Nabi Sualiman as, Sahabat Utsman bin Affan ra, Abdurrahman bin Auf ra, Thalhah, Zubair bin Awam ra, Abu Ayyub al-Anshari ra, Ubadah bin Shamit ra dan lain- lain. Mereka inilah dikehendaki Allah SWT memliki kelebihan harta dan juga diangkat menjadi orang-orang mulia disisi-Nya. Adapun golongan ketiga adalah yang paling mulia dihadapan semua makhluk yang ada di dunia ini, lebih tinggi derajat dari para nabi. Diala Nabi Muhammad SAW, karena Beliau SAW memilik keduanya, kaya dan miskin. Ketika menjadi kaya Beliau SAW menjadi orang yang sanngat bersyukur dan ketika dalam kondisi fakir Beliau SAW menjadi orang yang sangat penyabar. Keduanya ada pada diri Rasulullah SAW.

Jadi, jika kita bercermin kepada Rasul SAW, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kunci utama keutamaan seseorang adalah karena ketaqwaannya. Sebagaimana firman Allah SWT: Artinya: “…….Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S. Al-Hujurat 49:13)

Keutamaan seseroang akan diukur dari ketaqwaannya, kemudian diukur dari anugerah Allah SWT yang diberikan kepadanya. Apakah dia termasuk orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar.

Mudah-mudahan kita termasuk orang kaya yang syukur, dermawan, ahli ibadah lagi bertaqwa

Tiada ulasan:

Catat Ulasan